Koor Deo Sacrum Loosduinen

Het koor

Het koor Deo Sacrum bestaat uit 28 koorleden, 17 dames en 11 heren. De stemmen zijn als volgt verdeeld, sopranen 8 stemmen, alten 9 stemmen, tenoren 4 stemmen en bassen 6 stemmen. Het herenkoor kent nog een verdere onderverdeling in de stemmen van de bas en tenor 1ste en 2de bas en 1ste en 2de tenor. De leeftijd van de koorleden ligt tussen de 24 en 90 jaar.
Het koor zingt met enige regelmaat ook als dames of herenkoor apart. Zo verzorgt het gemengdkoor ook de rouw- en trouwdiensten. Het herenkoor zingt op de eventuele 5de zondag van de maand. Op de overige zondagen in de maand zingt het gemengdkoor op de 2de en 4de zondag van de maand om 10.00 uur in de parochiekerk aan de Loosduinse Hoofdstraat 4 te Loosduinen. Het koor ondersteunt de samenzang tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk en zingt de vaste gezangen en een aantal motetten. Eens per maand zingt het herenkoor Gregoriaans.

Onder leiding van André Vis repeteert het koor op de vrijdagavond in de pastorie van de kerk van 19.30 uur tot 22.15 uur. Na afloop van de koorrepetitie is er een gezellig samenzijn.