Koor Deo Sacrum Loosduinen

201335953kerstmis

Welkom op de website van het rooms katholiek gemengdkoor Deo Sacrum van de R.K. parochie De Vier Evangelisten van Den Haag/Loosduinen. Wij zijn een gemengdkoor sinds 1963, daarvoor bestond het koor alleen uit heren, ongeveer vanaf het jaar 1900. Al met al een ruim 123 jarig bestaand koor in het voormalige tuindersdorp Loosduinen. In onze statige 142 jaar oude kerk, gebouwd door de architect E. J. Margry in 1881, met een prachtig gerestaureerd interieur, klinken op zon- en feestdagen onze gezangen, zowel Nederlands, als Latijn met ondersteuning van het orgel, gebouwd in 1903 door de orgelbouwer M. Maarschalkerweerd.

PROJECTZANGERS VOOR NACHTMIS

Kerstmis: een tijd van sfeer, saamhorigheid en warmte, met lichtjes, kerstbomen en lekker eten. Voor veel mensen neemt daarbij de nachtmis in een volle, prachtig versierde kerk met koor- en orgelmuziek, een bijzondere plaats in.
Het Gemengd koor Deo Sacrum van de OLV Hemelvaartkerk aan de Loosduinse Hoofdstraat 4 biedt dit jaar de mogelijkheid om als projectzanger aan de nachtmis deel te nemen. Gezongen wordt de Missa brevis in C-major van Mozart en een aantal internationale kerstliederen. Belangstellenden kunnen zich melden via: secretaris@koordeosacrum.nl. Info koor: www.koordeosacrum.nl