Koor Deo Sacrum Loosduinen

201335953kerstmis

Welkom op de website van het rooms katholiek gemengdkoor Deo Sacrum van de R.K. parochie De Vier Evangelisten van Den Haag/Loosduinen. Wij zijn een gemengdkoor sinds 1963, daarvoor bestond het koor alleen uit heren, ongeveer vanaf het jaar 1900. Al met al een ruim 123 jarig bestaand koor in het voormalige tuindersdorp Loosduinen. In onze statige 142 jaar oude kerk, gebouwd door de architect E. J. Margry in 1881, met een prachtig gerestaureerd interieur, klinken op zon- en feestdagen onze gezangen, zowel Nederlands, als Latijn met ondersteuning van het orgel, gebouwd in 1903 door de orgelbouwer M. Maarschalkerweerd.

 

 

Openbare repetities Gemengd Koor
Het Gemengd Koor Deo Sacrum levert tweewekelijks een muzikale bijdrage aan de zondagvieringen in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Onder leiding van een professionele dirigent en begeleid door een prachtig orgel zingt het koor 4-stemmige muziek van Mozart, Bach, Haydn, Händel, Bruckner, Gounod, Lloyd Webber, Stanford, Fauré, etc., etc.
De openbare repetities vinden plaats op vrijdag 22 september en 13 oktober, steeds van 19:30 tot 20:30 uur. Aanmelden mag via bestuur@koordeosacrum.nl, maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom: ingang via de pastorie, Loosduinse Hoofdstraat 6 (graag even aanbellen!).