Koor Deo Sacrum Loosduinen

Het instrument

In 1903 bouwde de firma Maarschalkerweerd een nieuw orgel voor de kerk in Loosduinen. Het orgel werd aan de jubilerende pastoor P.A. de Bruijn aangeboden door de parochianen. Het instrument heeft een pneumatisch tractuur. In de 60tiger jaren wordt op verzoek van de toenmalige organist de dispositie gewijzigd tijdens een algehele restauratie, dit ten behoeve van de samenzang. De dispositie luidt momenteel:IMG_5960
Manuaal I: Manuaal II Pedaal:
Bourdon 16′ Holpijp 8′ Subbas 16′
Prestant 8′ Prestant 4′ Octaafbas 8′
Roerfluit 8′ Fluit 4′ Gedekt 8′
Prestant 4′ Woudfluit 2′ Fluit 4′
Fluit 4′ Sesquialter II
Kwint 2 2/3′ Dulciaan 8′
Octaaf 2′
Mixtuur IV-VI
Trompet 8′

In 1986 wordt het instrument verplaatst naar het zuidelijk transept van de kerk door de orgelbouwer P.C. Bik uit Leiden. Het orgel krijgt een nieuwe kas, maar het originele front wordt teruggeplaatst. Er kwam een nieuwe windvoorziening en de dispositie bleef ongewijzigd. Sinds 2008 wordt het orgel onderhouden door de firma Adema te Lisse.