Koor Deo Sacrum Loosduinen

Wat zingen we?

Vaste gezangen
Offerande
Communie
16 juni , 10.00 uur. Messe Breve, Dubois O salutaris hostia Ave maria, Saint Saens
30 juni, 10.00 uur. Messe Breve, Dubois Now let us all praise God and sing, Gordon Young Communio, gregoriaans