Koor Deo Sacrum Loosduinen

Wat zingen we?

Vaste gezangen
Offerande
Communie
19 mei, 10.00 uur Missa Brevis in C, Anton Br├╝ckner Jubilate Deo, Ireland Ave Maria, Saint Seans