Koor Deo Sacrum Loosduinen

Wat zingen we?

Vaste gezangen
Offerande
Communie
Zondag 17 maart 10.00 uur Kyrie uit de missa Brevis in F van Th. Dubois God, so loved the world van John Stainer uit de Crucifixion O for a closer walk van John Stanford