Koor Deo Sacrum Loosduinen

Wat zingen we?

Vaste gezangen
Tijdens de offerande
Tijdens de communie