Koor Deo Sacrum Loosduinen

Wat zingen we?

Vaste gezangen
Tijdens de offerande
Tijdens de communie
14 augustus 10.00 uur Mass the prince of peace, William Loyd Webber Lead me Lord, John Goss Ave Maria, Elgar
15 augustus 19.00 uur Messe Breve aux Chapelles, Gounod Laudate Dominum, Voesten Ave Maria, Elgar