Koor Deo Sacrum Loosduinen

Geschiedenis

IMG_5963Het koor Deo Sacrum heeft een historie van ruim honderd jaar in de parochie de Vier Evangelisten, voorheen Onze Lieve Vrouw Hemelvaartparochie. Een oprichtingsdatum is niet bekend maar in het archief van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk staat de naam van Deo Sacrum regelmatig .
Oorspronkelijk was Deo Sacrum een herenkoor dat wekelijks op zondagochtend de hoogmis opluisterde met gregoriaanse gezangen en latijnse missen. Dit gold ook voor alle kerkelijke feestdagen, de “rouwtjes” en “trouwtjes”.
In 1963 heeft kapelaan Wezenberg het dameskoor opgericht. In dat jaar werd Leo Hartman ook aangesteld als dirigent-organist van Deo Sacrum. Hij heeft ervoor gezorgd dat het dames- en herenkoor regelmatig “gemengd” is gaan zingen. Zo ontstond al snel het gemengdkoor Deo Sacrum, maar de Hoogmis op zondag ochtend 09.00 uur bleef tot halverwege de jaren tachtig toch echt voor de heren.
Met de verplaatsing van het Maarschalkerweerd orgel van de koorzolder naar het transept beneden in de kerk en het vervallen van de zondagochtend viering van 09.00 uur verdween ook het wekelijks zingen van het herenkoor.
Sinds die tijd zingt het gemengdkoor Deo Sacrum elke 2e zondag van de maand de Nederlandse wisselende gezangen en elke 4e zondag van de maand de gregoriaanse wisselende gezangen. In 2004 heeft Leo Hartman het orgelklavier en de dirigeerstok na 40 jaar overgedragen aan zijn opvolger André Vis.